{:id=>2, :name=>"Pluus.se", :url=>"https://pluus.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}
Stridens skönhet och sorg 1914 : första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel_0
Stridens skönhet och sorg 1914 : första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel
 • Beskrivning
 • Information
Skyttegravar, taggtråd och ett ofattbart och poänglöst mänskligt lidande. Hundra år efter det första världskrigets utbrott kan vi tydligt se hur händelseutvecklingen skulle leda till en tragedi. För människorna som levde och dog i kriget, eller såg det närma sig vid horisonten, var dock bilden inte alltid lika självklar.Med sin bok Stridens skönhet och sorg har Peter Englund givit ett nyskapande bidrag till det första världskrigets historia. Genom att utgå från högst verkliga människoöden, i de flesta fall okända personer vars liv fallit i glömska, hittar han ett nytt sätt att skriva historia.Stridens skönhet och sorg 1914, som ges ut till hundraårsminnet av krigets utbrott, är första delen av fem i en kraftigt utökad utgåva. Med hjälp av ett utbyggt persongalleri - bland de 21 nya huvudpersonerna finns en tysk hemmafru, en svensk främlingslegionär, en engelsk undersköterska och en österrikisk-ungersk försäkringstjänsteman vid namn Franz Kafka - får vi följa det uppblossande storkriget på marknivå. Det är en skildring av kriget som upplevelse och vardag, som löfte och lögn, som berusning och mardröm och som en allt nedbrytande, förändrande kraft. Det är ett internationellt uppmärksammat experiment i historieberättande som nu fullbordas.Stridens skönhet och sorg 1914 innehåller ett antal nyritade kartor och unika fotografier från krigets skådeplatser. Fotografierna, varav flera är i färg, ger detaljskarpa inblickar i krigets brutala och tidvis tragikomiska vardag.Peter Englund är filosofie doktor och docent i historia. Han var professor vid Dramatiska Institutet 2001-2006. Han är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och sedan 2009 dess ständiga sekreterare. Hans böcker är utgivna i ett tjugotal länder och han har erhållit en rad priser, bland annat Augustpriset 1993 och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris 2002. Följ arbetet med bokserien och läs nyskrivna texter på Peter Englunds blogg Stridens skönhet och sorg. www.stridensskönhetochsorg.se "Stridens skönhet och sorg 1914 är en vacker och ömsint skildring av första världskriget ... ett storartat verk som stannar kvar länge i mig."Isabelle Ståhl, Svenska Dagbladet"Med stor ömhet återger Peter Englund alla dessa krigets röster; soldater och sjukvårdare, konstnärer och småbarnsmammor, fältväblar och skolflickor. Man tvivlar aldrig på Englunds trohet mot källorna, men det vi läser är en gripande kollektivroman, historieskrivning som skön litteratur."Ulrika Knutson, Expressen"Det är en märklig och svindlande upplevelse ... Effekten är häpnadsväckande när vi kastas från den ena fronten till den andra, från sjukhus till bombade städer, från kärleksbekymmer till plötslig död ... Det är storslaget och humanistiskt."Gunnar Bergdahl, Helsingborgs Dagblad"Boken är grundligt baserad på anteckningar och memoarer och Englund har på ett mästerligt vis vävt in dessa i texten ... Med enskilda människoöden och en ton som påminner om Erich Maria Remarques förmedlar Peter Englund helt enkelt en fantastisk och makalös historia, berättad som flera ... Bokens styrka ligger i att den berör redan från första sidan. Historierna är vackert sammanflätade och har en tydlig och genomgående röd tråd med en påtaglig allvarsamhet."Marcus Alexander Wahlborg, Falu-Kuriren"Genom Englunds persongalleri levandegörs krigets fasor och lidanden, men också dess trivialiteter och tristess, dess vardag och väntan ... Och själva framställningen av [den enskilda människans] upplevelser är gripande och välskriven som en roman. Bruket av presens, som i en journalistisk text, skapar samtidighet, nerv och intensitet. Människorna i boken blir levande och angelägna . Englunds krigsberättelse öppnar en telegraflänk till det förflutna; man tycker sig vara där igen, på plats, i potatislandet och skyttegraven. Mer nu än så här blir inte 1914."Lina Sturfelt, Sydsvenskan"Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet."Björn G Stenberg, Upsala Nya Tidning"[Peter Englund] ger oss en ingång till människans förunderliga psyke, till det som vi ständigt bör söka lära oss att förstå."Kjell Lundholm, Norrländska Socialdemokraten"Åter igen har Englund rott i land med en lika ambitiös som gripande skildring av krigets effekter på den enskilda människan; komponerat en mäktig fuga för fyrtio röster, där den initialt utbredda entusiasmen och nationalistiska yran i takt med utbredningen av krigets fasor gradvis slår över i chock, förtvivlan, uppgivenhet och sorg."Martin Lagerholm, Kristianstadsbladet"Därför är Peter Englunds bok banbrytande på många sätt ... ett mycket lyckat experiment som på ett gripande sätt förpassar läsaren till en svunnen tid där det fanns både glädje och framtidstro men också desperation och förtvivlan."Per Ahlander, Nerikes Allehanda"Peter Englund lyckas med det näst intill omöjliga - att på ett intressant sätt genom korta kapitel berätta om vad första världskrigets huvudpersoner gjorde, såg, tänkte och kände den speciella dagen, byggt på kvarlämnade brev, dagböcker och memoarer."Caroline Engvall, Metro"Det är ett briljant grepp av Englund att skildra första världskriget genom att utgå ifrån i stort sett vanliga människor, deras alldagliga tankar och handlingar ... Man rycks med känslomässigt på ett vis som kanske inte riktigt sker när man läser andra historiska verk."Andrés Stoopendaal, Borås Tidning"Peter Englund har gjort en respektingivande insats genom att leta fram allt det källmaterial som krävts för att göra levande litteratur av detta massiva historiska projekt."Christian Swalander, AlbaPeter Englund om bokserien:"Stridens skönhet och sorg var från början ett experiment i historieskrivning - ett försök att se om det gick att beskriva en stor historisk händelse helt och hållet underifrån, utan övergripande berättelse, utan istället med ett flätverk av biografier. Boken har snart översatts till 21 språk. Tidigt fick jag infallet att när så möjligt skriva till nya personer till de olika främmande utgåvorna - de flesta utländska versionerna är alltså i någon mån unika. Detta gav mig också en förevändning att återvända till personer, material och frågor som jag tvingades att lägga åt sidan när jag skrev den ursprungliga svenska utgåvan. Nu har dessa "extrapersoner" blivit så pass många att det är möjligt att ge ut en helt ny version av Stridens skönhet och sorg - lagom till hundraårsminnet av första världskrigets utbrott i augusti 2014. I den kommande utgåvan har antalet människoöden fördubblats, till 40. Materialet kommer att delas upp kronologiskt, för att sedan publiceras motsvarande år, med början med 1914 års volym nu 2014. Var volym kommer, förutom all ny text, även få ett starkt utökat och helt nytt bildmaterial, inklusive färgfoton, nytt register samt ett antal specialritade kartor. Denna bok började, som sagt, för sju år sedan som ett rent experiment, och länge var jag osäker om det alls skulle bli något av det. Nu i och med den kommande utgåvan ser jag det som att experimentet förs till sin fullbordan." Berör redan från första sidan. Marcus Alexander Wahlborg, Dalarnas Tidningar

 • Skyttegravar, taggtråd och ett ofattbart och poänglöst mänskligt lidande. Hundra år efter det första världskrigets utbrott kan vi tydligt se hur händelseutvecklingen skulle leda till en tragedi. För människorna som levde och dog i kriget, eller såg det närma sig vid horisonten, var dock bilden inte alltid lika självklar.Med sin bok Stridens skönhet och sorg har Peter Englund givit ett nyskapande bidrag till det första världskrigets historia. Genom att utgå från högst verkliga människoöden, i de flesta fall okända personer vars liv fallit i glömska, hittar han ett nytt sätt att skriva historia.Stridens skönhet och sorg 1914, som ges ut till hundraårsminnet av krigets utbrott, är första delen av fem i en kraftigt utökad utgåva. Med hjälp av ett utbyggt persongalleri - bland de 21 nya huvudpersonerna finns en tysk hemmafru, en svensk främlingslegionär, en engelsk undersköterska och en österrikisk-ungersk försäkringstjänsteman vid namn Franz Kafka - får vi följa det uppblossande storkriget på marknivå. Det är en skildring av kriget som upplevelse och vardag, som löfte och lögn, som berusning och mardröm och som en allt nedbrytande, förändrande kraft. Det är ett internationellt uppmärksammat experiment i historieberättande som nu fullbordas.Stridens skönhet och sorg 1914 innehåller ett antal nyritade kartor och unika fotografier från krigets skådeplatser. Fotografierna, varav flera är i färg, ger detaljskarpa inblickar i krigets brutala och tidvis tragikomiska vardag.Peter Englund är filosofie doktor och docent i historia. Han var professor vid Dramatiska Institutet 2001-2006. Han är sedan 2002 ledamot av Svenska Akademien och sedan 2009 dess ständiga sekreterare. Hans böcker är utgivna i ett tjugotal länder och han har erhållit en rad priser, bland annat Augustpriset 1993 och Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris 2002. Följ arbetet med bokserien och läs nyskrivna texter på Peter Englunds blogg Stridens skönhet och sorg. www.stridensskönhetochsorg.se "Stridens skönhet och sorg 1914 är en vacker och ömsint skildring av första världskriget ... ett storartat verk som stannar kvar länge i mig."Isabelle Ståhl, Svenska Dagbladet"Med stor ömhet återger Peter Englund alla dessa krigets röster; soldater och sjukvårdare, konstnärer och småbarnsmammor, fältväblar och skolflickor. Man tvivlar aldrig på Englunds trohet mot källorna, men det vi läser är en gripande kollektivroman, historieskrivning som skön litteratur."Ulrika Knutson, Expressen"Det är en märklig och svindlande upplevelse ... Effekten är häpnadsväckande när vi kastas från den ena fronten till den andra, från sjukhus till bombade städer, från kärleksbekymmer till plötslig död ... Det är storslaget och humanistiskt."Gunnar Bergdahl, Helsingborgs Dagblad"Boken är grundligt baserad på anteckningar och memoarer och Englund har på ett mästerligt vis vävt in dessa i texten ... Med enskilda människoöden och en ton som påminner om Erich Maria Remarques förmedlar Peter Englund helt enkelt en fantastisk och makalös historia, berättad som flera ... Bokens styrka ligger i att den berör redan från första sidan. Historierna är vackert sammanflätade och har en tydlig och genomgående röd tråd med en påtaglig allvarsamhet."Marcus Alexander Wahlborg, Falu-Kuriren"Genom Englunds persongalleri levandegörs krigets fasor och lidanden, men också dess trivialiteter och tristess, dess vardag och väntan ... Och själva framställningen av [den enskilda människans] upplevelser är gripande och välskriven som en roman. Bruket av presens, som i en journalistisk text, skapar samtidighet, nerv och intensitet. Människorna i boken blir levande och angelägna . Englunds krigsberättelse öppnar en telegraflänk till det förflutna; man tycker sig vara där igen, på plats, i potatislandet och skyttegraven. Mer nu än så här blir inte 1914."Lina Sturfelt, Sydsvenskan"Peter Englund är en mästare i att fånga både tiden, människorna och skeendet."Björn G Stenberg, Upsala Nya Tidning"[Peter Englund] ger oss en ingång till människans förunderliga psyke, till det som vi ständigt bör söka lära oss att förstå."Kjell Lundholm, Norrländska Socialdemokraten"Åter igen har Englund rott i land med en lika ambitiös som gripande skildring av krigets effekter på den enskilda människan; komponerat en mäktig fuga för fyrtio röster, där den initialt utbredda entusiasmen och nationalistiska yran i takt med utbredningen av krigets fasor gradvis slår över i chock, förtvivlan, uppgivenhet och sorg."Martin Lagerholm, Kristianstadsbladet"Därför är Peter Englunds bok banbrytande på många sätt ... ett mycket lyckat experiment som på ett gripande sätt förpassar läsaren till en svunnen tid där det fanns både glädje och framtidstro men också desperation och förtvivlan."Per Ahlander, Nerikes Allehanda"Peter Englund lyckas med det näst intill omöjliga - att på ett intressant sätt genom korta kapitel berätta om vad första världskrigets huvudpersoner gjorde, såg, tänkte och kände den speciella dagen, byggt på kvarlämnade brev, dagböcker och memoarer."Caroline Engvall, Metro"Det är ett briljant grepp av Englund att skildra första världskriget genom att utgå ifrån i stort sett vanliga människor, deras alldagliga tankar och handlingar ... Man rycks med känslomässigt på ett vis som kanske inte riktigt sker när man läser andra historiska verk."Andrés Stoopendaal, Borås Tidning"Peter Englund har gjort en respektingivande insats genom att leta fram allt det källmaterial som krävts för att göra levande litteratur av detta massiva historiska projekt."Christian Swalander, AlbaPeter Englund om bokserien:"Stridens skönhet och sorg var från början ett experiment i historieskrivning - ett försök att se om det gick att beskriva en stor historisk händelse helt och hållet underifrån, utan övergripande berättelse, utan istället med ett flätverk av biografier. Boken har snart översatts till 21 språk. Tidigt fick jag infallet att när så möjligt skriva till nya personer till de olika främmande utgåvorna - de flesta utländska versionerna är alltså i någon mån unika. Detta gav mig också en förevändning att återvända till personer, material och frågor som jag tvingades att lägga åt sidan när jag skrev den ursprungliga svenska utgåvan. Nu har dessa "extrapersoner" blivit så pass många att det är möjligt att ge ut en helt ny version av Stridens skönhet och sorg - lagom till hundraårsminnet av första världskrigets utbrott i augusti 2014. I den kommande utgåvan har antalet människoöden fördubblats, till 40. Materialet kommer att delas upp kronologiskt, för att sedan publiceras motsvarande år, med början med 1914 års volym nu 2014. Var volym kommer, förutom all ny text, även få ett starkt utökat och helt nytt bildmaterial, inklusive färgfoton, nytt register samt ett antal specialritade kartor. Denna bok började, som sagt, för sju år sedan som ett rent experiment, och länge var jag osäker om det alls skulle bli något av det. Nu i och med den kommande utgåvan ser jag det som att experimentet förs till sin fullbordan." Berör redan från första sidan. Marcus Alexander Wahlborg, Dalarnas Tidningar


 • Höjd: 21.5

  Bredd: 14.5

  Nettovikt: 0.57 kg

  Antal Sidor: 292

  Författare: Peter Englund

  Bokformulär: Hardback

  Språk: sv

  Förlag: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Stridens skönhet och sorg 1914 : första världskrigets inledande år i 68 korta kapitel
Produktnummer: BI_9789127139763

Loading..

Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK
Spara 99 SEK
Loading...
Normalpris
99 SEK

Medlemspris

99 SEK