{:id=>2, :name=>"Pluus.se", :url=>"https://pluus.se", :currency=>"SEK", :locale=>"sv"}

Vi vill härmed meddela att vi under angiven period inte har haft rätt att debitera abonnemangsavgiften, då vår information om abonnemangsförhållandet inte har lämnats i tillräcklig omfattning.


Vi ber om ursäkt för detta fel och eventuella olägenheter som det kan ha orsakat dig. Vi ber dig att kontakta vår kundtjänst så att vi kan rätta till situationen och eventuellt utfärda en återbetalning.

Du kan klicka

här

för att komma i kontakt med oss...